Sunday, April 14, 2013

Tahukah anda???

Perkataan-perkataan ini mempunyai maksud yang berbeza....

1. Menonton dan Menuntun
2. Indah dan Endah
3. Bina dan Bena

No comments:

Post a Comment